Założyciele OZRSS Logo OZRSS Spółdzielczość Polska
 
MENU
 
Realizowane projekty przez OZRSS...

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej
www.ofss.org.pl"Spółdzielczość socjalna dla wsi - wieś dla spółdzielczości socjalnej"
www.ssdw.ozrss.pl"Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne"
www.ozrss.pl/oss"Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej"
www.ozrss.pl/fio"Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej"
www.ozrss.pl/forum